Weekly Torah portion

Learning Hebrew with Ulpan-Or Torah Insights

vaera-2012

[donotprint]Learn Hebrew at the speed of light[/donotprint]Learning Hebrew[donotprint]Torah

[/donotprint]

with Ulpan-Or Torah Insights

פרשת וארא

 

Moses Ahron and Pharaoh בפרשת שמות התורה מספרת איך משה ואהרן דורשים demand מפרעה להוציא to take out את בני ישראל ממצרים.  

שאלו פעם את אחד ממייסדי founders הציונות הדתית religious Zionist movement , רבי שמואל מוהךיבר: למה היה צורך בשני שליחים messengers משה ואהרן כדי להוציא את בני ישראל ממצרים. למה לא היה די enough בשליח אחד?

  

ענה הרב מוהליבר: גם בגאולה העתידית future redemption יהיו שני משיחים – משיח בן יוסף ומשיח בן דויד.

 

אמרו לו: השאלה ששאלנו טובה גם ביחס in relation to לגאולה העתידה לבוא. למה צריכים שני משיחים?

 

הרב מוהליבר חשב קצת ואז ענה: אני חושב שבאמת אנחנו צריכים שני משיחים. אחד – בשביל להוציא את עם ישראל מן הגלות,

והשני – בשביל להוציא את הגלות מעם ישראל…

 

 

 

[donotprint] Sign up to receive our Torah-Insight posts You can also [print_link][/donotprint]

shmot-2011

[donotprint]Learn Hebrew at the speed of light[/donotprint]Learning Hebrew[donotprint]Torah

[/donotprint]

with Ulpan-Or Torah Insights

פרשת שמות

 

Dictionary

הצילהsaved
מובניםmeanings
הפרשן  
commentator

משתמש

uses

הושיטה

reached out

נס

miracle

התארכה

became longer

ניסתה

tried

בלב שלם

wholeheartedly

 

בפרשת שמות התורה מספרת איך בת פרעה הצילה את משה:
ותרד בת-פרעה לרחץ על-היאר, ונערתיה הלכת על-יד היאר ותרא את-התבה בתוך הסוף, ותשלח את-אמתה ותקחה. (ב’, ה’)
 

 

Shmot-Torah-PortionAnd the daughter of Pharaoh came down to bathe in the river and her maidens walked along by the river-side and she saw the ark among the flags, and sent her handmaid to fetch it.

בעברית למילה אמה יש כמה מובנים:

 1. שפחה
 2. זרוע
 3. מידה של אורך

הפרשן רש”י משתמש במובן השני ואומר שבת פרעה הושיטה את ידה ואז קרה נס:

האמה=הזרוע של בת פרעה התארכה כמה אמות עד שהצליחה להוציא את משה מן המים.

 

רבי יצחק מוורקה שואל: הרי משה היה רחוק מבת פרעה, והיא לא ידעה שיקרה נס.
למה היא ניסתה להושיט את ידה?
עונה רבי יצחק: מהמעשה של בת פרעה צריך ללמוד דבר חשוב מאוד.
כשמישהו צועק לעזרה, אסור לעמוד ולחשוב אם זה יצליח או לא.
אלא צריך מייד להושיט יד לעזרה
בלב שלם  
ואז האלהים יאפשר לאדם לעזור לאחר בדרך שהיא מעל לטבע.
  

In the Torah portion Shemot, the Torah tells how the daughter of Pharaoh saved Moshe.

And the daughter of Pharaoh came down to bathe in the river and her maidens walked along by the river-side and she saw the ark among the flags, and sent her handmaid to fetch it (2,5).

The Hebrew word “AMAH” handmaid –אמה has several meanings:

 1. Maid
 2. Arm
 3. A unit of length – cubit

Rashi uses the second meaning and says that the daughter of Pharaoh actually reached out her arm and then a miracle occurred: her arm became longer by several cubits and she was able to pull out Moshe from the water.

Rabbi Yitzhak from Worka asks: Moshe was far away from the daughter of Pharaoh and she did not know in advance that a miracle would occur. Why then, did she try to reach out for Moshe?

And he answers: From the deed of the daughter of Pharaoh we must learn a very important thing. When someone is crying for help, we should not stay motionless and think whether we will succeed or not.

One must immediately reach out immediately to help wholeheartedly and G-d then will assist him in a miraculous way – above the nature.

 

 

 

[donotprint] Sign up to receive our Torah-Insight posts You can also [print_link][/donotprint]

vayeshev-2011

[donotprint]Learn Hebrew at the speed of light[/donotprint]Learning Hebrew[donotprint]Torah

[/donotprint]

with Ulpan-Or Torah Insights

פרשת וישב

 

Dictionary

 

ביטוי

expression
 

משתמשת

is using
משמעויות
meanings

להתגורר

to dwell

לפחד

to fear

זר

stranger

גלות

diaspora

לא בטוחים

are not safe

 

בפרשת וישב יש פסוק:

אחרי הפגישה הזאת יש פסוק:

וישב יעקב, בארץ מגורי אביו–בארץ, כנען. (לז:א)

רבי שניאור זלמן מלאדי אומר: בפסוק הזה יש ביטוי מיוחד “מגורי אביו“.

התורה משתמשת בביטוי “מגורי אביו” כי למילה “מגורים” שבנויה משורש “גר” יש שלוש משמעויות:

1. “לגור” – להתגורר, להיות במקום דירה ומושב

 

  2. “לגור” – לפחד

  3. “גר” – להיות זר במקום

מאז שבני ישראל נמצאים בגלות, הארצות של העמים השונים הן מקום דירה ומגורים לבני ישראל.

אבל, המקומות האלה הם לא בטוחים לבני ישראל ויש להם שם פחד והם גם מרגישים זרים במקומות האלה.

רק במקום אחד בני ישראל מרגישים ממש בבית בלי הרגשה של פחד וזרות – בארץ האבות, ארץ ישראל.

  In Torah portion VaYeshev there is a verse: And Jacob dwelt in the land of his father’s sojournings, in the land of Canaan. (37: 1) Rabbi Shneor Zalman from Ladi says: in this verse there is a special expression “Megurey Aviv” – “father’s sojournings”. The Torah uses this expression, because the root “GAR” of the word “Megurey” has three meanings:
 1. To dwell
 2. To have fear, to be afraid
 3. To be a stranger
 Since the people of Israel have been in Diaspora, they have lived in the land of other peoples. But these places are not safe for the people of Israel and they have fear there. They also feel as strangers there.  There is only one place where people of Israel feel really at home, without having fear and without feeling as strangers – the land of their fathers – the Land of Israel.

[donotprint] Sign up to receive our Torah-Insight posts; You can also [print_link][/donotprint]

vayishlach-2011

[donotprint]Learn Hebrew at the speed of light[/donotprint]Learning Hebrew[donotprint]Torah

[/donotprint]

with Ulpan-Or Torah Insights

פרשת וישלח

 

 

Talking Dictionary

פגישה

 
meeting

התרפא

 
was cured
מאבק fight

מלאך

angel

ממון

money

ראשי תיבות

acronym

עובדי אלילים

idol worshippers

לא הושפע

was not influenced

מיוחדים

special

מלבוש

clothing

 

בפרשת וישלח התורה מספרת על הפגישה בין יעקב לאחיו עשו.

אחרי הפגישה הזאת יש פסוק:

ויבא יעקב שלם עיר שכם, אשר בארץ כנען, בבאו, מפדן ארם; ויחן, את-פני העיר. (לג:יח)

יש כמה פירושים למילה שלם.

רשי אומר:

  1. שלם בגופו – יעקב התרפא מהצליעה אחרי המאבק עם המלאך.

  2. שלם בממון – אחרי שיעקב נתן הרבה מתנות לאחיו עשיו, לא היה חסר לא כלום

  3. שלם בתורתו – יעקב לא שכח את הדברים אחרי 20 שנים שהיה בבית לבן

החתם סופר אומר:

שלם” – זה ראשי תיבות: שם, לשון, מלבוש

 

גם כשהוא היה כל כך הרבה זמן מחוץ לבית במדינה של עובדי אלילים, יעקב לא הושפע מהסביבה ושמר כל הזמן על 3 דברים מיוחדים למשפחה שלו וכך גם בסופו של דבר לעם ישראל:

1. שם – השמות המיוחדים של הילדים

2. לשון –לשון הקודש העברית

3. מלבוש – יעקב ומשפחתו התלבשו באופן צנוע ושונה ממה שהיה בסביבה של לבן.

 

חז”ל אמרו גם שבזכות השמירה הזאת על שלושה דברים, בני ישראל גם נגאלו ממצרים.

 In Torah portion VaYishlach the Torah tells about the meeting between Jacob and his brother Esau.Following that meeting there is a verse: And Jacob came in peace to the city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Paddan-aram; and encamped before the city. (33: 18) The word “Shalem”, used in this verse has several meanings in Hebrew:whole, entire, complete, unharmed, full, safe, unabridgedThere are several explanations to the expression ” SHALEM – in peace” in this context.Rashi explains:
 1. Unharmed with his body – after the fight with the angel
 2. Full with money, even after giving many presents to his brother Esau
 3. Unabridged with his studies, Jacob did not forget his learning after 20 years of being at Lavan’s
The Chatam Sofer says:SHaLeM – can be interpreted as an acronymSH – Shem (name)L – Lashon (tongue, language)M – Malbush (clothing) Even after staying in an idol worshipping environment for 20 years, Jacob still kept three special things related to his family.
 1. Name – Jacob kept special names for his children
 2. Language – Jacob kept using the Holy language (Hebrew)
 3. Clothing – Jacob and his family wore modest clothes, different from those in the land of Lavan
Our sages also stated that due to the fact that People of Israel kept these 3 things in Egypt, they were eventually redeemed.

[donotprint] Sign up to receive our Torah-Insight posts; You can also [print_link][/donotprint]

Members

Member Login

Online Store

Online-Store-tiny eBook-Store-tiny

Contact Us

Tel AvivJerusalemWorldWide